Teaching Assistant MOBI (department Business Technology and Operations)

We have an interesting job opportunity at MOBI (department Business Technology and Operations). More specifically we are looking for a full time teaching assistant for the course Supply Chain Management, Operationeel Beheer en Logistiek, Sustainable Mobility and Logistics.

For this position a Master’s degree of Economics and proficient knowledge of Dutch and English is required. It is possible to combine this job with a PhD research position at MOBI.

MOBI is a multidisciplinary research group involved in many international projects and partnerships. Working at VUB has many advantages: it’s dynamic, flexible and intellectually challenging!

We are looking for employees with great motivation and interest in the fields of our department, an analytical mind and strong language skills!

Send your cv and motivation to mobi@vub.be, we look forward to your email!


Wij hebben een nieuwe interessante vacature! Meer specifiek zijn we op zoek naar een voltijds onderwijsassistent voor de opleidingsonderdelen Supply Chain Management, Operationeel Beheer en Logistiek en Sustainable Mobility and Logistics.

Voor deze functie is een masterdiploma in de economische wetenschappen en grondige kennis van het Nederlands en het Engels vereist. Het is mogelijk om de functie te combineren met een PhD onderzoeksfunctie bij MOBI.

MOBI is een multidisciplinaire onderzoeksgroep en is betrokken bij verschillende internationale projecten en samenwerkingen. En werken aan de VUB heeft vele voordelen: het is een dynamische, flexibele en stimulerende omgeving!

We zijn op zoek naar goed gemotiveerde medewerkers met interesse in onze onderzoeksvelden, een analytische geest en een sterke talenkennis!

Stuur je cv en motivatie naar mobi@vub.be, we kijken uit naar jouw email!