June 19, 2017

Survey: light electric vehicles

Survey: light electric vehicles

For a research project, conducted by KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel and ASBE and commissioned by the Department of Environment of the Flemish Government, a survey has been drawn up that reflects on the inconveniences commuters using light electric vehicles may experience.

Through this survey we want to map the potential of light electric vehicles for residential traffic. 

Follow the link to participate: https://odisee.qualtrics.com/jfe/form/SV_bw4dDmhB2SqcHKR

Thank you!


In het kader van een onderzoek, uitgevoerd door KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en ASBE in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, is een enquête opgesteld die peilt naar de ongemakken van pendelaars met licht elektrische voertuigen.

Door deze enquête willen we het potentieel van licht elektrische voertuigen voor woon-werkverkeer in kaart brengen.

De enquête kan u vinden door middel van de volgende link: https://odisee.qualtrics.com/jfe/form/SV_bw4dDmhB2SqcHKR

Alvast willen wij u bedanken voor het invullen en het verspreiden van deze enquête!